Skip to content

Disclaimer

Disclaimer voor MarokkoBarrelChallenge.nl (onderdeel van The Barrel Challenge)

Zweep Events (Kamer van Koophandel: 1136830), hierna te noemen The Marokko Barrel Challenge, verleent u hierbij toegang tot marokkobarrelchallenge.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Marokko Barrel Challenge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Marokko Barrel Challenge spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marokko Barrel Challenge.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MarokkoBarrel Challenge. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zweep Events nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor MumboMedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MumboMedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MumboMedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Blok 1

tekst blok 1

Blok 2

tekst blok 2

Blok 3

tekst blok 3